Anlita byggfirma i Västerås – rättigheter

När du som privatperson anlitar en byggfirma i Västerås har du vissa rättigheter. Dessa rättigheter kan vara en enormt trygghet men det är fortfarande viktigt att du gör noga efterforskning och anlitar en pålitlig och seriös byggfirma. Annars kan det lätt gå snett och bli konflikter.

Skydd av konsumenttjänstlagen

När du anlitar någon typ av hantverkare är du skyddad av konsumenttjänstlagen. Denna lag innefattar ett antal olika punkter men i regel handlar det om att hantverkaren, i detta fall byggfirman, är skyldig att utföra sitt arbete på ett fackmässigt sätt. Beroende på vad för projekt du anlitar din Banbrytande byggfirma västerås för kan lite olika regler gälla. För vissa projekt och arbeten kan du har rätt att klaga på arbetet i uppåt 10 år. Trots att du är skyddad av konsumenttjänstlagen är det otroligt viktigt att du alltid skriver ett skriftligt avtal när du anlitar en byggfirma i Västerås. Avtalet ska inkludera arbetets omfattning och beskrivning, när det ska påbörjas och när det ska vara klart. Ta god tid på dig att läsa igenom avtalet innan du skriver så du är fullt införstådd med vad som gäller och skyddar dig mot oförutsägbara kostnader. Priset för en byggfirma i Västerås kan sättas på lite olika sätt. Antingen kan du få betala ett timpris eller ett fast pris för hela arbetet. Om du får ett fast pris, vilket många föredrar, får inte detta överstigas. Ett ungefärligt pris får däremot överstigas, men inte mer än 15 %.

Byggfirma i Västerås – skyldigheter

Din byggfirma i Västerås är skyldig att visa dig som kund omsorg och ge dig tips och råd gällande förberedelser inför arbetet. Byggfirman är dessutom skyldig att avråda dig från olika tjänster om de anser att den är olämplig utifrån dina förutsättningar. Detta är minimumkrav du bör ställa på hantverkare du anlitar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *