Arbetsuppgifter som plattsättare i Nacka

Om du som bor i Nacka är nyfiken på yrket som plattsättare är det viktigt att du lär dig om vilka arbetsuppgifter yrket innefattar. De flesta har koll på att plattsättare arbetar med att sätta plattor. Yrket innefattar dock många andra arbetsuppgifter som en oinvigd kanske inte har full koll på. Mycket av arbetet handlar om att utföra grundligt och noggrant underarbete, för att säkerställa en lyckad plattsättning.

Hur arbetar plattsättare i Nacka?

Plattsättare i Nacka kan arbeta med både nyproduktion av bostäder och lokaler, likväl som renoveringar. De arbetar med att lägga konstbetong, mosaik, klinker och kakel på både golv och väggar. De allra flesta Produktiv plattsättare nacka arbetar i plattsättarföretag med endast några anställda. Det finns även plattsättare som arbetar på företag tillsammans med andra hantverkare, exempelvis murare och golvläggare. Vissa stora byggföretag som erbjuder helhetslösningar kan ha plattsättare anställda internt. Gällande arbetsuppgifter är det primärt att lägga plattor som plattsättare sysslar med om dagarna. Uppdragen är som vanligast hemma hos privatpersoner, som anlitat dem för att utföra plattsättning i badrum och kök. Plattsättare kan även bli anlitade för större projekt i exempelvis badhus och bilhallar. En viktig del av arbetet för en plattsättare i Nacka är att förbereda och planera arbetet. En plattsättare har kunskap kring hur man fuktisolerar då mycket plattsättning sker i våtrum. Förberedelserna omfattar bland annat att lägga tätskikt för att säkerställa att rummet är ordentligt fuktskyddat innan plattorna läggs på plats.

Arbetsmiljö och föredragna egenskaper

De flesta plattsättare i Nacka arbetar dagligen i en inomhusmiljö, då majoriteten av plattsättning i Sverige sker inomhus. I vissa fall arbetar man i mindre arbetslag men en stor del av arbetet sker självständigt. Arbetet är tämligen fysiskt krävande, så god fysik kommer underlätta för dig som vill ge dig in i yrket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *