En OVK i Stockholm

Vad innebär OVK i Stockholm?

OVK i Stockholm refererar till en Obligatorisk Ventilationskontroll. Som namnet avslöjar är det en kontroll som måste ske enligt lag. OVK är en regelbunden kontroll som de flesta byggnader i Stockholm måste göra. Syftet med att utföra en OVK i Stockholm är att kontrollera att luften i byggnaden är godkänd. Det är speciellt viktigt att inomhusklimatet är bra i lägenhetshus, sjukhus, skolor och kontor där människor vistas ofta och länge. Hur ofta en OVK kontroll måste utföras i Stockholm beror på vilken typ av byggnad det är. Vissa måste kontrolleras var tredje år, och andra var sjätte år. Målet med kontrollen är att få ett bra inomhusklimat vilket leder till en bättre hälsa för alla som vistas i byggnaden.

Vem kan utföra OVK kring Stockholm?

En OVK i Stockholm området är en officiell kontroll så det är ingen kontroll som du kan göra själv. Du måste anlita en professionell firma för att utföra en OVK av byggnad Stockholm. Det är en funktionskontrollant som utför själva kontrollen. De kontrollerar då att ventilationen fungerar på ett korrekt sätt. De kontrollerar även att funktionerna i systemet överensstämmer med regleringar och lagar. Lagar ändras ständigt, och därför kan systemet behöva uppdateras eller helt bytas ut. Det är alltid fastighetsägaren i Stockholm som ansvarar för att beställa en ventilation kontroll när det är dags. Personen som utför kontrollen har ett certifikat från Boverkets certifieringsorgan. När kontrollen är klar kommer kontrollanten att skriva ett protokoll. I det kommer det att finnas information om eventuella fel och brister. Detta dokumentet får ägaren av byggnaden men även byggnämnden ta del av.

Bra ventilation är viktigt

Bra ventilation i din byggnad är otroligt viktigt och det är därför en OVK borde utföras vart tredje till sjätte år i Stockholm. Kontrollerna hjälper till att förhindra mögel och fukt. Om det finns dålig ventilation kan detta leda till att byggnaden får problem med mögel och fukt. Detta är inte enbart dåligt för hälsan, men också väldigt dåligt för själva byggnaden. Det kan leda till väldigt dyra skador på din byggnad. Dessutom kan det vara skador som blir väldigt svåra att reparera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *